Soms is een luisterend oor het enige dat een hart nodig heeft…

In een ideale wereld is er geen behoefte aan een vertrouwenspersoon. Er bestaan dan geen problemen, iedereen doet netjes wat hij of zij dient te doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is echter anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, tijdens vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor, dikwijls gepaard gaand met stilzwijgend lijden.

Een vertrouwenspersoon is er voor hen die problemen ervaren met betrekking tot ongewenst gedrag en voor hen die anderszins behoefte hebben aan een luisterend oor.

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en gaat te allen tijde vertrouwelijk met jouw informatie om.