Rots & Water© is een psychofysiek trainingsprogramma dat in beginsel ontwikkeld is door de Nederlander Freerk Ykema. Het programma richt zich met name op het vergroten van de weerbaarheid (rots) en de communicatieve en sociale vaardigheden/competenties (water) bij met name kinderen en jongeren. Het programma kan echter ook effectief zijn bij volwassenen. Rots & Water© wordt inmiddels al in meer dan dertig landen ingezet bij de begeleiding van mensen.

Het programma richt zich op het vergroten van het welzijn van kinderen en jongeren, door het leren voorkomen, of tenminste verminderen, van sociale problemen als conflicten, meeloopgedrag, pesten, seksueel of andersoortig grensoverschrijdend gedrag en uitsluiting. Deze doelstelling wordt bereikt door het actief ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind/de jongere.

Het programma onderscheidt zich van andere programma’s, door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief, waarbinnen de weerbaarheidstraining samen gaat met de verdere ontwikkeling van de communicatieve en sociale vaardigheden. Weerbaarheid enerzijds en communicatieve en sociale vaardigheden anderzijds, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Rots & Water©-technieken worden binnen Praktijk Ki Baratan met succes toegepast.